معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه خبر داد:
به گزارش کارشناس مسئول معاونت فرهنگی دانشگاه، به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برنامه وبیناری با موضوع “بازارکار سلام” با محوریت معرفی بازار کار رشته صنایع مبلمان با حضور مهندس بهنام کمالی ماهر(کارآفرین ساخت مصنوعات چوبی )با حضور حدود ۲۰ نفر از دانشجویان این رشته در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۹ به مدت حدود یک ساعت ونیم در فضای مجازی لایو برگزار شد.

لینک خبر

 .