درباره ما

آدمی همواره دوستدار طبیعت بوده و با آن آرامش میگیرد؛ سالیکسل با استفاده از علم روز توسط کارشناسان منابع طبیعی، صنایع چوب و کاغذ و صنایع مبلمان بر آن است حس آرامش بخش طبیعت را با تولید محصولات چوبی گوناگون برای شما به ارمغان بیاورد.


شعار ما همواره این است:

سالیکسل امضای طبیعت نزد شماست.


مختصری از رزومه ی بهنام کمالی ماهر (مدیر تیم سالیکسل): 

کارشناس منابع طبیعی

کارشناس صنایع مبلمان

هنرآموز صنایع چوب

اولین فارغ التحصیل گرایش صنایع مبلمان از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی