چوب روسی به خانواده هایی از انواع درخت کاج که عمدتا از روسیه وارد کشور می شوند گفته می شود.
در کل با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور روسیه و شرایط جوی آن که عمده اوقات هوای سردی دارد درختان سوزنی برگ که در برابر سرما مقاوم ترند رشد قابل توجهی دارد.


درختان خانواده کاج از نظر آناتومی دارای بافتی درشت و جرم مخصوص پایینی هستند که این خود دلیل محکمی برای مقاومت پایین تر این چوب نسبت به اکثر پهن برگان با دانسیته متوسط یا بالا می باشد.

این چوب ها (نوئل ، نراد و....) در صنایع مختلفی کاربرد دارند مثل ساختمان سازی ، پالت سازی، لمبه کوبی ، مبلمان راحتی و...

دلیل استفاده از این چوب برای ساختمان سازی سبک بودن و انعطاف آن می باشد.

مبلمان ساخته شده از چوب روسی با توجه به تراکم بافت پایین تر نسبت به راش ، گردو ، چنار و... از مقاومت کمتری برخوردار هستند و نکته حائز اهمیت وجود گره های فراوان در عمده سوزنی برگ هاست که احتمال ایجاد شکستگی از ناحیه ی گره ها وجود دارد .

در نهایت هنگام خرید مبلمان توجه داشته باشید که چوب روسی ارزان تر ، وزنی سبک تر ، ساختاری تُردتر از راش ، گردو و... دارد بنابر این طول عمر و قیمت محصول پایین تر است.